Program lojalnościowy dla klientów sklepów firmowych - regulamin


Regulamin programu lojalnościowego dla Klientóww Sklepów Firmowych WAWEL S.A. w Krakowie

I Postanowienia ogólne:

1.1 Organizatorem programu lojalnościowego (zwanej dalej: „promocja”) jest Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie 30-520, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, (zwany dalej: „Organizatorem”).

1.2 Promocja trwa od 21.10.2013 do odwołania.

1.3 Promocja prowadzona jest na zasadach sprzedaży premiowej i skierowana do wszystkich Klientów sieci Sklepów Firmowych Wawel S.A., którzy przy użyciu kuponu rabatowego, w okresie trwania promocji, dokonają zakupu w Sklepach Firmowych Wawel S.A. objętych promocją.

1.4 Lista Sklepów Firmowych Wawel S.A. objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

II Zasady promocji:

2.1 Każdy Klient, który w okresie trwania promocji, za dokonane w Sklepie Firmowym Wawel S.A. zakupy, otrzyma kupon rabatowy, jest upoważniony do jego realizacji przy kolejnych zakupach, za określoną kwotę oraz za okazaniem kuponu.

2.2 Wysokość udzielonego rabatu uzależniona jest od łącznej jednorazowej wartości zakupów w trakcie jednej wizyty Klienta.

Reguła Kwota rabatu na paragonie Warunki skorzystania z rabatu
1. 2,00 zł do wykorzystania przy kolejnych jednorazowych zakupach za min. 10,00 zł
2. 4,00 zł do wykorzystania przy kolejnych jednorazowych zakupach za min.15,00 zł
3. 8,00 zł do wykorzystania przy kolejnych jednorazowych zakupach za min.25,00 zł
4. 15,00 zł do wykorzystania przy kolejnych jednorazowych zakupach za min.50,00 zł

2.3 Termin realizacji kuponu to 3 miesiące od dnia jego wydania.

2.4. Promocje nie łączą się na jednym paragonie. Do jednego rachunku może zostać udzielony tylko jeden rabat niezależnie od ilości posiadanych przez Klienta kuponów rabatowych.

2.5. Klient decyduje w sposób dowolny o kolejności realizacji kuponów rabatowych.

2.6. Z każdego kuponu można skorzystać tylko jeden raz.

2.7. Promocją objęte są wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepów Firmowych Wawel S.A., za wyjątkiem opakowań, alkoholi oraz wyrobów promocyjnych (z obniżoną ceną).

2.8. Chęć skorzystania z rabatu, należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego. Możliwość skorzystania z rabatu istnieje tylko do momentu wystawienia dokumentu fiskalnego.

2.9. Niniejsza promocja nie dotyczy sprzedaży hurtowej.

2.1.1. Klientowi posiadającemu kupony rabatowe nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z niewykorzystaniem posiadanych przez niego kuponów rabatowych, niewłaściwym zgłoszeniem Sprzedawcy, a w szczególności roszczenie o wymianę kuponu rabatowego na ekwiwalent pieniężny.

III Postanowienia końcowe:

3.1 Niniejszy regulamin będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora oraz w sklepach objętych promocją.

3.2 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania, w każdym czasie, zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.

3.3 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości do stosowania regulaminu Klient ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

Załącznik nr 1.

Adresy Sklepów Firmowych Wawel S.A. objętych promocją:

 1. Kraków, Rynek Główny 33
 2. Kraków, Kalwaryjska 19-21
 3. Kraków, Zamek Królewski 9
 4. Lublin, Chopina 15
 5. Katowice, Warszawska 1
 6. Jelenia Góra, I Maja 28
 7. Tarnów, Krakowska 11
 8. Dobczyce, Rynek 21
 9. Zakopane, Gen. Galicy 1 A
 10. Bydgoszcz, Gdańska 55
 11. Poznań, Wrocławska 21
 12. Warszawa, Królewska 2
 13. Łódź, A. Struga 5
 14. Sosnowiec, Modrzejowska 10