Dotacje unijne

Wawel S.A. na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.06.05.02-00-460/13-00 podpisanej z Ministrem Gospodarki zwanym „Instytucją Wdrażającą / Instytucją Pośredniczącą II stopnia” realizuje w ramach działania 6.5 POIG projekt pt. „Rozwój działalności eksportowej Wawel S.A.”.

Projekt realizowany będzie w okresie od 14 maja 2012 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Całkowita wartość projektu: 1 162 350,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 945 000,00 PLN
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

www.poig.gov.pl
www.mg.gov.pl
www.mrr.gov.pl