Książki dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Beata Ostrowicka – polska pisarka, znana autorka powieści dla dzieci i młodzieży, a także członkini Rady Fundacji „Wawel z Rodziną” przekazała swoje książki do biblioteczek na oddziałach Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Jak powiedziała Pani Beata: „Dla najmłodszych pobyt w szpitalu jest często doświadczeniem ciężkim i smutnym. Ważne jest więc odwrócenie choć na chwilę ich uwagi od choroby i cierpienia. Chcę wierzyć, że książka może być lekarstwem na wszystko.”

Dzięki przekazanym przez Panią Beatę książkom, dzieci z oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie mają możliwość oderwania się od szpitalnej rzeczywistości i przeniesienia się do całkiem innego świata – baśni, fantazji i przygody.

#

Fundacja „Wawel z Rodziną” działa na rzecz poprawy losu dzieci. Oprócz pomocy rzeczowej udziela wsparcia edukacyjnego oraz działa na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Fundacja została powołana w czerwcu 2008 r. przez Wawel SA, aby rozwijać prowadzoną od wielu lat charytatywną działalność firmy.