Nasze zaangażowanie
w zrównoważony rozwój

Raport niefinansowy Raport niefinansowy

Raport niefinansowy

W Wawelu dbamy o zrównoważony rozwój, czyli racjonalnie korzystamy z zasobów środowiska. Nasze wspólne zaangażowanie w zrównoważony rozwój zostało szczegółowo opisane w poniższym materiale przygotowanym na podstawie oświadczenia na temat informacji niefinansowych Wawel spółka akcyjna opublikowanego w dniu 17 marca 2023 r., w ramach Raportu rocznego Spółki za 2022 rok.

ZAANGAŻOWANIE WAWEL S.A.
W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Misją Wawel S.A. jest tworzenie naturalnych i innowacyjnych słodyczy z użyciem dobrych składników, korzystnie wpływających na zdrowie i zadowolenie konsumentów.

Obszar zarządczy

By produkowane przez nas słodycze były jak najkorzystniejsze dla zdrowia i przyjazne środowisku, realizujemy projekt „Dobre Składniki". Jego idea zakłada produkcję wyrobów najwyższej jakości, w oparciu o naturalne i pozyskane ze sprawdzonych źródeł składniki, bez substancji konserwujących, bez barwników, bez sztucznych aromatów, a także bez polirycynooleinianu poliglicerolu (E476).

2022
2023

Liczba nowych receptur zgodnych z ideą projektu „Dobre Składniki"

2022
2023

Liczba wyrobów,
których opakowania ulepszono

Nasz zintegrowany system zarządzania jakością obejmuje
ISO 9001, HACCP, IFS, BRC, RA, RSPO

Widoczny w składzie niektórych produktów olej palmowy jest w 100% certyfikowany znakiem RSPO.

Czekolady z linii Premium, produkujemy stosując certyfikowane kakao, czego efektem jest znajdujące się na opakowaniach logo Rainforest Alliance.

Obszar środowiskowy

Dbamy o środowisko naturalne i bierzemy za nie odpowiedzialność, dlatego w 2022 r. wdrożyliśmy kolejne rozwiązania zmierzające do ograniczenia zużycia energii poprzez m.in. instalacje odzysku ciepła z urządzeń technologicznych. W dalszym ciągu wykorzystywaliśmy kolektory słoneczne służące do podgrzewania wody.

Liczba kolektorów słonecznych

2022
2023

Energia cieplna pozyskana ze słońca

2022
2023

Zużycie wody w zakładach produkcyjnych na jednostkę produkcji własnej

2022
2023

Całkowite zużycie energii oraz energii odnawialnej przez infrastrukturę produkcyjną na jednostkę produkcji własnej

2022
2023

Emisje ekwiwalentu CO2e (za okres I i II)

Aby stały rozwój Spółki nie zakłócił lokalnej gospodarki wodnej, w 2022 r. oddaliśmy do użytku podczyszczalnię ścieków z infrastrukturą towarzyszącą. Pozwoliła ona na zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach technologicznych powstających w trakcie produkcji.

Efektem inwestycji jest:

  • uśrednienie jakości ścieków przez wyeliminowanie skoków w ładunkach zanieczyszczeń oraz poziomie temperatury i pH

  • wsparcie stabilnej pracy oczyszczalni miejskiej w Dobczycach

  • likwidacja obecnych stacji korekty pH

  • eliminacja wywozu ścieków po myciu

Inwestujemy również w nieustanny rozwój pracowników poprzez liczne szkolenia.
Z roku na rok rośnie liczba godzin szkoleniowych na pracownika.

Średnia liczba godzin
szkoleniowych

Dobroczynność jest głęboko zakorzeniona w naszej misji. Od 2008 r. przy Spółce działa Fundacja „Wawel z Rodziną", która organizuje i angażuje się w akcje stworzone z myślą o wsparciu dzieci z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych.

Wartość rynkowa przekazanych darowizn rzeczowych i finansowych

W obliczu wojny i kryzysu humanitarnego za naszą wschodnią granicą Fundacja „Wawel z Rodziną" podjęła się wsparcia osób, które pozostały na terenie Ukrainy, broniąc swojego kraju, a także tych, które uciekają przed okrucieństwem wojny. Dostrzegając ogrom potrzeb, Spółka wspólnie z Fundacją udzieliła wsparcia zarówno produktowego, jak i finansowego, m.in. podejmując szybką decyzję o produkcji ponad 24 OOO tabliczek czekolady w geście pomocy Ukrainie.

Pobierz raport

Materiał przygotowany na podstawie oświadczenia na temat informacji
niefinansowych Wawel S.A. opublikowanego 17 marca 2023 r.