Dbamy o zrównoważony rozwój w Wawel

Obszar zarządczy Obszar zarządczy

Obszar zarządczy

Nasza potrzeba pozytywnego wpływania na świat sprawia, że dążymy do tworzenia naturalnych i innowacyjnych słodyczy dostępnych na co dzień. Wierzymy, że mniej znaczy więcej. Brzmi jak banał? Spróbuj słodyczy ze znakiem Dobre Składniki!

Tworzenie naturalnych i innowacyjnych słodyczy z użyciem dobrych składników to dla nas piorytet. Stale udoskonalamy receptury, używając do produkcji najwyższej jakości składników.

www.dobreskladniki.pl

Certyfikowane surowce

Jako firma odpowiedzialna społecznie, chcemy wywierać pozytywny wpływ na społeczność – zarówno polską, jak i międzynarodową.

Posiadamy certyfikat Rainforest Alliance dla linii czekolad Premium, co oznacza, że kakao wykorzystane do ich produkcji pochodzi z upraw prowadzonych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, a pozyskanie surowca nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne i sytuację ludzi zatrudnionych przy jego wytwarzaniu.

Chcemy racjonalnie podchodzić do użycia oleju palmowego. Dążąc do zrównoważonej produkcji, dużą wagę przywiązujemy do źródeł jego pochodzenia. Widoczny w składzie niektórych produktów olej palmowy jest w 100% certyfikowany znakiem RSPO.

To gwarancja, że pochodzi z upraw nieprzyczyniających się do zubożenia wartości przyrodniczych i jest pozyskiwany z poszanowaniem prawa ludzi zamieszkujących tereny upraw palm olejowych.

W celu jeszcze lepszego zarządzania aspektami społecznymi i środowiskowymi postępujemy zgodnie z przyjętymi na początku 2018 r. politykami Wawel. Obejmują one:

Kodeks etyki

Politykę przeciwdziałania korupcji i łapownictwu

Politykę różnorodności

Politykę środowiskową

Politykę dotyczącą ochrony praw człowieka