Zamów nasze słodycze już teraz!     Przejdź do e-sklepu >>

Budowanie Społeczności
wokół idei czynienia dobra

Wspieranie i udzielanie pomocy

rodzinom i dzieciom – to nasza misja!


5 czerwca 2008 roku została powołana fundacja „Wawel z Rodziną” jako kontynuacja działalności charytatywnej, którą firma Wawel prowadzi od wielu lat.

10 lat działalności

Fundacji „Wawel z Rodziną”

4200 dzieci

do dziś odwiedziło fabrykę słodyczy Wawel

440 domów dziecka

objętych jest akcją “Słodki Dzień Dziecka” oraz “Zostań pomocnikiem św. Mikołaja”

800 dzieci

objętych jest programem edukacyjnym “Masz Szansę”

6200

posiłków zostało ufundowanych przez Fundację w ostatnim roku

120 ton słodyczy

zostało przekazanych od 2007 roku do domów dziecka w ramach prowadzonych akcji

Społeczna akcja

Serce rośnie

Na co dzień czynimy dobro, tworząc wyjątkowe słodycze.
Ale to nie wszystko.


Łącząc zamiłowanie do słodyczy z chęcią niesienia pomocy tym, którzy tego potrzebują, organizujemy unikalną akcję pod hasłem „Serce rośnie”.

W I i II edycji akcji Serce Rośnie dzięki zaangażowaniu konsumentów przeznaczyliśmy na cele charytatywne aż 2 600 000 zł.

W ramach akcji konsumenci za
pośrednictwem dedykowanej strony
www.sercerosnie.com.pl rejestrowali kody
z opakowań oznaczonych serduszkiem,
odbierali gwarantowane nagrody,
a i przede wszystkim mogli wesprzeć
jedną z pięciu organizacji dobroczynnych
biorących udział w programie: Fundację
Anny Dymnej „Mimo wszystko”,
Fundację „Wawel z Rodziną”,
Stowarzyszenie WIOSNA z programem
„Akademia Przyszłości”, Fundację Jaśka Meli
„Poza Horyzonty” i Fundację Ewy Błaszczyk „Akogo?”.

Jesteśmy pewni, że udział w organizowanych przez nas inicjatywach to moc dobrych
emocji, które wiążą się z mądrym wspieraniem otoczenia. Dziękujemy Wam za udział w akcji Serce Rośnie!

Ekologia

ma dla nas znaczenie

Dbamy o zrównoważony rozwój,

czyli w racjonalny sposób korzystamy z zasobów środowiska. Wyzwania, które stawiamy przed sobą:

Ograniczenie zużycia wody i emisji ścieków, poboru energii elektrycznej

(przyczynia się do tego m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz zamknięte obiegi wód chłodniczych w nowym zakładzie produkcyjnym)

Zarządzanie gospodarką odpadami

Współpraca z organizacjami odzysku
i recyklingu

Segregacja odpadów