Budowanie Społeczności
wokół idei czynienia dobra

Wspieranie i udzielanie pomocy

rodzinom i dzieciom – to nasza misja!


5 czerwca 2008 roku została powołana fundacja „Wawel z Rodziną” jako kontynuacja działalności charytatywnej, którą firma Wawel prowadzi od wielu lat.

10 lat działalności

Fundacji „Wawel z Rodziną”

4200 dzieci

do dziś odwiedziło fabrykę słodyczy Wawel

440 domów dziecka

objętych jest akcją “Słodki Dzień Dziecka” oraz “Zostań pomocnikiem św. Mikołaja”

800 dzieci

objętych jest programem edukacyjnym “Masz Szansę”

6200

posiłków zostało ufundowanych przez Fundację w ostatnim roku

120 ton słodyczy

zostało przekazanych od 2007 roku do domów dziecka w ramach prowadzonych akcji

Ekologia

ma dla nas znaczenie

Dbamy o zrównoważony rozwój,

czyli w racjonalny sposób korzystamy z zasobów środowiska. Wyzwania, które stawiamy przed sobą:

Ograniczenie zużycia wody i energii elektrycznej

 

Przyczynia się do tego m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zamknięte obiegi wód chłodniczych w nowym zakładzie produkcyjnym. Stosujemy rozwiązania odzysku energii z urządzeń
produkcyjnych i wentylacji, sukcesywnie rozszerzamy wykorzystywanie oświetlenia LED.

Zarządzanie gospodarką odpadami i ściekami na etapie produkcji

 
W zakładach produkcyjnych Wawel stale prowadzone są działania zapobiegające powstawaniu zbędnych odpadów. Prowadzona jest m.in. ich segregacja i selektywna zbiórka oraz ścisła ewidencja ilościowa i jakościowa wytwarzanych odpadów. Ponadto prowadzona jest oszczędna oraz racjonalna gospodarka materiałowa.

Angażowanie pracowników w walkę o redukcję emisji 

 

Ze względu na lokalizację zakładu, dojeżdżają do niego pracownicy z kilku okolicznych powiatów. Cześć korzysta z firmowych linii autobusowych, kierujący samochodami osobowymi z kolei zachęcani są do wspólnego organizowania podróży do i z pracy. Dzięki specjalnej platformie carpoolingowej, w 2019 roku zarejestrowano 3990 wspólnych przejazdów, co przekłada się na obniżenie emisji ze spalania paliw.

Segregacja odpadów

 

W węzłach socjalnych zakładów funkcjonują pojemniki do selektywnego magazynowania surowców wtórnych z podziałem na: papier, szkło, metal i plastik. Miejsca wytwarzanych odpadów są właściwie zabezpieczone i oznakowane.