Nasze zaangażowanie
w zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność społeczna Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna i fundacja

Angażujemy się w działalność społeczną i charytatywną, a także w akcje na rzecz społeczności lokalnej w Dobczycach, gdzie znajdują się nasze zakłady produkcyjne.

5 czerwca 2008 roku została powołana fundacja „Wawel z Rodziną” jako kontynuacja działalności charytatywnej, którą firma Wawel prowadzi od wielu lat.

15 lat działalności
Fundacji "Wawel z Rodziną"

4200 dzieci
do dziś odwiedziło fabrykę słodyczy Wawel

430 domów dziecka
objętych jest akcją "Słodki Dzień Dziecka" oraz "Zostań pomocnikiem św. Mikołaja"

1200 dzieci
objętych jest programem edukacyjnym "Masz Szansę"

6200
posiłków zostało ufundowanych przez Fundację w ostatnim roku

135 ton słodyczy
zostało przekazanych od 2009 roku do domów dziecka w ramach prowadzonych akcji

Misją Fundacji „Wawel z Rodziną” jest upowszechnianie postaw społecznych, by ludzie chętniej czynili dobro. Fundacja realizuje swój cel poprzez zaszczepianie rodzicom, opiekunom odpowiednich wzorców, tak by swoich podopiecznych od najmłodszych lat uczyli wrażliwości, empatii oraz dobroci w stosunku do innych. U podstaw działania Fundacji leży przekonanie, że prawdziwe dobro zaczyna się od małych uczynków. A to wszystko ma początek w najmłodszych latach, bo wtedy człowiek uczy się najszybciej i koduje pewne wzory zachowań na całe życie.

Głównymi celami Fundacji są pomoc edukacyjna i społeczna oraz wspieranie polskich rodzin, osób i instytucji sprawujących opiekę zastępczą nad dziećmi. Fundacja realizuje m.in. program „#DobraRobotaChallenge”, skierowany do placówek opiekuńczo-wychowawczych w całej Polsce. Celem programu jest zapoznanie młodzieży z tajnikami pracy w różnych zawodach, zachęcenie do planowania swojej ścieżki zawodowej, a także przygotowanie do podjęcia pierwszej pracy.

Każdego roku Fundacja „Wawel z Rodziną” organizuje i angażuje się w akcje stworzone z myślą o wsparciu dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych. W obliczu wojny i kryzysu humanitarnego za naszą wschodnią granicą Fundacja „Wawel z Rodziną” podjęła się wsparcia osób, które pozostały na terenie Ukrainy, broniąc swojego kraju, a także tych, które uciekają przed okrucieństwem wojny. Dostrzegając ogrom potrzeb, Spółka wspólnie z Fundacją udzieliła wsparcia zarówno produktowego, jak i finansowego