Odbyły się trzecie warsztaty w ramach programu “Dobro od dziecka”

W czwartek 30 maja wychowawcy małopolskich świetlic środowiskowych po raz kolejny mieli okazję wziąć udział w warsztatach zorganizowanych przez Fundację „Wawel z Rodziną” w ramach programu „Dobro od Dziecka”.

Warsztaty „Współpraca w grupie” to część cyklu 4 spotkań, mających wspomóc wychowawców małopolskich świetlic środowiskowych w codziennej pracy z wychowankami oraz pokazać najmłodszym, że prawdziwe dobro zaczyna się od małych, drobnych gestów. Trzecie spotkanie po raz kolejny poprowadziła doświadczona trenerka rozwoju osobistego, fotograf, pedagog, socjolog oraz arteterapeutka, pani Małgorzata Pióro, która zaangażowała Uczestników – wychowawców w dyskusję nad technikami pracy w grupie, przekazała im praktyczną wiedzę, ułatwiającą pracę z młodzieżą. Spotkanie odbyło się siedzibie marki Wawel i wziął w nim udział Prezes Fundacji, aktor Tomasz Schimscheiner.

Program “Dobro od dziecka” składa się z 4 obszarów tematycznych: „Poczucie wartości”, „Emocje – jak je komunikować”, „Współpraca w grupie”, „Wartość – dobro od dziecka”. Każdy z tych tematów omawiany jest w ramach cyklu warsztatów z wychowawcami krakowskich świetlic środowiskowych. Na zakończenie każdego spotkania wychowawcy otrzymują instrukcje i zbiór ćwiczeń, umożliwiające im wykorzystanie wyniesionej z zajęć wiedzy w codziennej pracy z wychowankami świetlic.

Termin ostatniego spotkania z cyklu – „Wartość – dobro od dziecka” – odbędzie się po wakacjach.