Wawel wyróżniony „Białym Listkiem CSR” POLITYKI

Marka Wawel została wyróżniona „Białym Listkiem CSR” tygodnika „Polityka”. Nagroda ta przyznawana jest organizacjom, które dbają o zrównoważony rozwój oraz zachowanie wysokich standardów odpowiedzialności społecznej.

„Biały Listek CSR” został przyznany firmie Wawel za wdrażanie najważniejszych rozwiązań rekomendowanych przez normę ISO 26000, dotyczącą standardów odpowiedzialnego biznesu oraz za doskonalenie działań związanych z wpływem, jaki marka wywiera na otoczenie.

Listki CSR zostały przyznane laureatom po raz ósmy przez tygodnik „Polityka”, którego partnerem merytorycznym audytującym wyróżnione firmy jest firma Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.