Wawel z tytułem Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2018

Prestiżowa nagroda Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR trafia do godnych polecenia firm, które tworzą bezpieczne i stabilne miejsca pracy oraz dbają przy tym o szeroko rozumiany rozwój kadry. W tym roku nagrodę tę otrzymała firma Wawel, za szczególnie odpowiedzialne podejście do kwestii jakości zatrudnienia.

Celem ogólnopolskiego Programu Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR jest upowszechniane oraz propagowanie właściwych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej oraz strategii integracji spraw personalnych ze sprawami biznesowymi. Dołączenie firmy Wawel do grona najlepszych pracodawców to istotne wyróżnienie, bo przyjazna atmosfera pracy i zaangażowanie pracowników to wartości, którymi Wawel kieruje się od lat. Głównym kryterium wyboru laureatów, jak co roku była szeroko rozumiana jakość zatrudnienia, w tym wspieranie rozwoju pracowników poprzez dofinansowanie studiów i organizowanie szkoleń.