Zgłoś swój pomysł i zdobądź dofinansowanie! Rusza konkurs na najlepsze projekty edukacyjne!

Już 10 maja wystartował konkurs Fundacji „Wawel z Rodziną”, w którym w ramach nagrody na rozdysponowanie czeka pula środków finansowych. Instytucje zajmujące się pracą z dziećmi mogą zdobyć dofinansowanie na realizację nowoczesnych projektów edukacyjnych. Wystarczy, że zgłoszą swój pomysł na to, jak w innowacyjny sposób rozwijać zainteresowania, pasje i talenty dzieci. Konkurs połączony jest z akcją marki Wawel „Serce Rośnie”. Dzięki udziałowi w akcji, pula środków finansowych wciąż wzrasta!

Odkrywaj talenty dzięki dofinansowaniu!

Nowoczesne zajęcia, ciekawe warsztaty, wycieczki i kursy, to tylko niektóre możliwości wykorzystania dofinansowania, jakie czeka w konkursie Fundacji „Wawel z Rodziną”. Głównym celem programu jest wspieranie innowacyjnych pomysłów, dzięki którym uda się wzbudzać wśród dzieci zapał do nauki oraz rozwijać ich pasje i zainteresowania. Dlatego jeśli masz pomysł, jak to zrobić, ale brakuje Ci środków na realizację celu – koniecznie zgłoś swój projekt i zdobądź dofinansowanie!

– Fundacja „Wawel z Rodziną” wspiera działania społeczności lokalnych, które najlepiej wiedzą, jakie inicjatywy w zakresie edukacji dzieci sprawdzą się w ich środowisku – mówi Sylwia Warnecka, CSR manager w firmie Wawel – Naszym celem jest stymulowanie najmłodszych do rozwijania swoich talentów i pasji, dlatego przeznaczamy środki uzyskane dzięki akcji „Serce Rośnie” na dofinansowanie tego obszaru, żeby pozwolić dzieciom w jeszcze ciekawszy sposób poznawać świat i poszerzać krąg zainteresowań – dodaje.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział wszelkie instytucje zajmujące się pracą z dziećmi, w tym: organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, szkoły publiczne, młodzieżowe domy kultury, biblioteki czy ośrodki pomocy społecznej. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić swój projekt poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie programu: https://program.fundacjawawel.pl/. Zgłoszenia można przesyłać od 10 maja do 6 czerwca 2018 r. Wszystkie pomysły zostaną ocenione przez komisję konkursową, która wyłoni i nagrodzi najciekawsze projekty.

Pula środków finansowych w konkursie wciąż rośnie!

To, ile środków na realizację projektów, otrzymają wyłonione w konkursie organizacje, jest uzależnione od kwoty zebranej w akcji „Serce Rośnie” organizowanej przez Wawel. Pula pieniędzy zebranych w ramach tej inicjatywy (trwającej do końca 2018 roku) przez Fundację „Wawel z Rodziną”, zostanie następnie równomiernie podzielona między wszystkie projekty, wyłonione do dofinansowania decyzją jury. Warto jednak podkreślić, że Fundacja „Wawel z Rodziną” z góry określiła minimalną wartość nagród, dzięki czemu zwycięskie organizacje otrzymają co najmniej 5 000 zł dofinansowania, a wartość ta może jeszcze wzrosnąć. Przyłączając się do akcji „Serce Rośnie” i wspierając w ramach niej Fundację „Wawel z Rodziną”, zwiększasz pulę środków finansowych na realizację zwycięskich projektów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i zapoznać z regulaminem konkursu wejdź na stronę programu: https://program.fundacjawawel.pl, lub skontaktuj się z nami pod adresem: program@fundacjawawel.pl.