Ponad 1 133 000 złotych dla organizacji charytatywnych od marki Wawel w ramach akcji „Serce Rośnie”

Druga edycja akcji społeczno-konsumenckiej „Serce Rośnie” organizowanej przez markę Wawel dobiegła końca. Inicjatywa, w której każdy mógł pomóc kupując słodycze z serduszkiem, zaangażowała prawie 100 000 konsumentów. W ramach dwóch edycji programu konsumenckiego Wawel przeznaczył już na rzecz organizacji charytatywnych kwotę ponad 2,6 mln złotych.

Zakończyła się druga edycja akcji społeczno-konsumenckiej „Serce Rośnie” organizowanej przez markę Wawel. W ramach inicjatywy konsumenci za pośrednictwem dedykowanej strony www.sercerosnie.com.pl rejestrowali kody z opakowań słodyczy oznaczonych serduszkiem i odbierali gwarantowane nagrody. Akcja umożliwiała wsparcie pięciu organizacji dobroczynnych biorących udział w programie: Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”, Fundację „Wawel z Rodziną”, Stowarzyszenie „Wiosna” z programem „Akademia Przyszłości”, Fundację Jaśka Meli „Poza Horyzonty” oraz Fundację Ewy Błaszczyk „Akogo?”.

Dzięki zaangażowaniu konsumentów Wawel przekaże środki pieniężne w wysokości aż 1 133 839 złotych na cele dobroczynne. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się dniu 7 marca br.

Sukces akcji udowadniają liczby

W akcji Wawelu to konsumenci zadecydowali o tym, jakie środki pieniężne zostaną przekazane poszczególnym organizacjom. Wspólne działanie i dziesiątki tysiąc osób zaangażowanych do pomocy przyniosły imponujące efekty:

• Łączna kwota, którą Wawel przeznaczy na wsparcie pięciu organizacji charytatywnych to aż 1 133 839 złotych.
• W akcji wzięło udział prawie 100 000 konsumentów.
• Łącznie zarejestrowano aż 546 000 kodów.
• Do konsumentów trafiło 28 000 gwarantowanych nagród.
• Dla zwycięskiej Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” trafi kwota w wysokości 284 945 złotych.
• Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” zostanie wsparta kwotą 283 251 złotych.
• Fundacja Jaśka Meli „Poza Horyzonty” otrzyma 194 323 złotych.
• Do „Akademii Przyszłości” Stowarzyszenia „Wiosna” trafi kwota w wysokości 185 929 złotych.
• Dla Fundacji „Wawel z Rodziną” trafi kwota w wysokości 185 392 złotych.

Więcej informacji o akcji „Serce Rośnie” znajduje się na stronie www.sercerosnie.com.pl

Zgodnie ze swoją misją „Czujesz się dobrze, czynisz dobrze” Wawel już od kilku lat poprzez swoje akcje angażuje konsumentów we wspólne czynienie dobra. Po sukcesie kolejnej edycji akcji pracuje nad kontynuacją swoich działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

#

Działalność dobroczynna firmy Wawel cieszy się wieloletnią tradycją. Na początku XX wieku część zysku ze sprzedaży czekolady Lotniczej od Wawelu przekazywana była na cele społeczne. Pragnąc kontynuować działalność dobroczynną w 2008 roku Wawel powołał fundację „Wawel z Rodziną”, której celem jest wspieranie potrzebujących rodzin oraz osób sprawujących opiekę zastępczą nad dziećmi i udzielanie im pomocy społecznej – w tym także wyrównywanie szans edukacyjnych.