Budowanie Społeczności
wokół idei czynienia dobra

Wspieranie i udzielanie pomocy

rodzinom i dzieciom – to nasza misja!


5 czerwca 2008 roku została powołana fundacja „Wawel z Rodziną” jako kontynuacja działalności charytatywnej, którą firma Wawel prowadzi od wielu lat.

8 lat działalności

Fundacji „Wawel z Rodziną”

4200 dzieci

do dziś odwiedziło fabrykę słodyczy Wawel

440 domów dziecka

objętych jest akcją “Słodki Dzień Dziecka” oraz “Zostań pomocnikiem św. Mikołaja”

800 dzieci

objętych jest programem edukacyjnym “Masz Szansę”

6200

posiłków zostało ufundowanych przez Fundację w ostatnim roku

120 ton słodyczy

zostało przekazanych od 2007 roku do domów dziecka w ramach prowadzonych akcji

Społeczna akcja

Serce rośnie

Na co dzień czynimy dobro, tworząc wyjątkowe słodycze. Ale to nie wszystko.


Łącząc zamiłowanie do słodyczy z chęcią niesienia pomocy tym, którzy tego potrzebują, organizujemy unikalną akcję pod hasłem „Serce rośnie”.

Do współpracy zaprosiliśmy
5 znanych organizacji pożytku publicznego oraz ich przedstawicieli.
To już II edycja organizowanej przez nas akcji społecznej. Tym razem chcemy przeznaczyć na cele charytatywne 2 500 000 zł.

Aby tego dokonać potrzebujemy Waszego zaangażowania.
Stworzyliśmy prosty mechanizm, dzięki któremu każdy może przyczynić się do wsparcia akcji „Serce rośnie”!
Wystarczy, że wejdziecie na stronę akcji i symbolicznie nakleicie kolejne serce na produkt marki Wawel. Możecie pomagać jeszcze intensywniej rejestrując kody z opakowań oznaczonych sercami i w ten sposób przekazywać punkty na wybrany przez siebie cel charytatywny.

W I edycji akcji, która nosiła nazwę „Z miłości do radości” przyznaliście w ten sposób prawie 7 000 000 punktów. Dzięki temu na konta organizacji charytatywnych trafiło łącznie 1 500 000 zł od marki Wawel. O podziale tej puli zdecydowaliście Wy! Dodatkowo, każdy uczestnik akcji mógł odbierać dla siebie atrakcyjne gwarantowane nagrody, zależne od liczby zarejestrowanych punktów.
Jesteśmy pewni, że udział w organizowanych przez nas inicjatywach to moc dobrych emocji, które wiążą się z mądrym wspieraniem otoczenia. Dziękujemy Wam za udział w pierwszej edycji akcji i zapraszamy do angażowania się w drugą pod hasłem “Serce rośnie”.

Ekologia

ma dla nas znaczenie

Dbamy o zrównoważony rozwój,

czyli w racjonalny sposób korzystamy z zasobów środowiska. Wyzwania, które stawiamy przed sobą:

Ograniczenie zużycia wody i emisji ścieków, poboru energii elektrycznej

(przyczynia się do tego m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz zamknięte obiegi wód chłodniczych w nowym zakładzie produkcyjnym)

Zarządzanie gospodarką odpadami

Współpraca z organizacjami odzysku
i recyklingu

Segregacja odpadów